Wie zijn wij?

David Vandeput

David Vandeput

Ik heb mijn kinesitherapie diploma behaald in 1989 en vervolgens ben ik me gaan specialiseren in de Musculoskeletale Kinesitherapie. Ik ben sinds 1995 een gediplomeerde en erkende Manueel Therapeut. Nadien ben ik aan de Otago University in Nieuw Zeeland de McKenzie Methode gaan studeren en sinds 2007 ben ik verbonden met het Internationaal McKenzie Intituut als internationaal docent. Ik ben aangesteld aan de KULeuven als wetenschappelijke medewerker en heb in 2017 een Master in Science aan Dundee University afgerond als onderzoeker binnen de kinesitherapie. Tevens ben ik bestuurslid in de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherpeuten en ben ik gemandateerd in de redactieraad voor Evidence Based Practice Net. In 1991 was ik mede-oprichter van de Kinepraktijk Vandeput. Mijn werk en passie in deze praktijk is altijd mijn hoofdactiviteit geweest.

 

 

Lut Nysen

Lut Nysen

Ik studeerde in 1988 af als Master in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan de KULeuven met als specialisatie Pediatrische Revalidatie. In 1991 behaalde ik het postgraduaat Neurological Developmental Treatment waardoor ik gediplomeerde Bobath-therapeute voor kinderen ben. Ondertussen heb ik bijna 30 jaar ervaring in het behandelen van motorische, neuromotorische en andere ontwikkelingsproblemen bij kinderen van alle leeftijden. Ik werk sinds 26 jaar in de Kinepraktijk Vandeput en ben er mede-zaakvoerder. Ik combineer deze deeltijdse activiteit al jaren met mijn kinesitherapeutische job binnen Dienstencentrum Ter Engelen.

 

 

Jordy Peulen

Jordy Peulen

In 2018 behaalde ik mijn diploma “Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen bij Musculoskeletale Aandoeningen” aan de KULeuven. Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in UZ Gasthuisberg en in 3 zeer goede zelfstandige praktijken, waaronder ook hier bij Kinepraktijk Vandeput. Vervolgens heb ik mij verdiept in de "Mechanische Diagnose en Therapie" (McKenzie methode) en behaalde ik mijn accreditatie als junior Mckenzie therapeut. Verder ben ik bijkomend opgeleid tot “Claudicatio Therapeut”. Dit houdt in dat ik gesuperviseerde staptherapie aanbiedt voor mensen met Claudicatio Intermittens (ook wel etalagebenen genoemd). Ik ben ook projectleider van het nazorgprogramma van onze praktijk. Met dit project willen wij onze patiënten begeleiden in het aannemen van sportieve gewoontes buiten de kinesitherapie om. Om steeds hoogwaardige kinesitherapie te kunnen verlenen volg ik extra opleidingen en bijscholingen. Zo studeer ik momenteel het “postgraduaat in de gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie” aan de KULeuven.

 

 

Annelies Stouten

Annelies Stouten

In 2016 studeerde ik af aan de KULeuven als “Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen”. Aansluitend behaalde ik het “postgraduaat in de gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie”, ook aan de KU Leuven. Vervolgens heb ik mij verdiept in de "Mechanische Diagnose en Therapie" (McKenzie methode) en behaalde ik mijn accreditatie als junior Mckenzie therapeut. 
Bijkomend ben ik bestuurslid van de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten (W.V.V.K.), een vereniging die kinesitherapeuten wil informeren over de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen op gebied van kinesitherapie.
Ik ben ook partner van het expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), een organisatie die opdrachten uitvoert rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende als in woonzorgcentra verblijvende 65-plussers.
Ik probeer mijn kennis up-to-date te houden door het volgen van diverse opleidingen en bijscholingen zodat ik patiënten kwaliteitsvolle kinesitherapie kan bieden.

 

 

Julie

Julie Cappuyns

Ik ben in 2019 afgestudeerd aan de KULeuven als “Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen”. Aansluitend hierop behaalde ik in 2020 het “postgraduaat: manuele therapie” aan de UGent.
Mijn ervaring deed ik op tijdens mijn stages in Leuven en Limburg. Tijdens één van deze stages ben ik bij Kinepraktijk Vandeput terecht gekomen, waar ik nu als zelfstandige kinesitherapeute en manueel therapeute aan de slag ben.
Om mijn kennis verder uit te breiden, volg ik ook regelmatig opleidingen en cursussen om steeds kwaliteitsvolle therapie aan te bieden.

 

 

Laura Veschelde

Laura Verschelde

In 2020 ben ik afgestudeerd als ‘Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen bij kinderen’ aan de Universiteit van Hasselt.  Bij mij kunnen kinderen en jongeren terecht met ontwikkelingsproblemen, leermoeilijkheden en allerlei andere (neuro-) motorische problemen. Momenteel volg ik de jaarcursus ‘Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren’ van Wendy Peerlings aan de Thomas More hogeschool om mijn kennis als kinesitherapeut bij kinderen verder uit te breiden.

Manuele therapie

Een gestoorde bewegingsvrijheid en/of pijnklacht kan je levenskwaliteit aanzienlijk doen dalen. Samen werken we aan een duurzame oplossing voor uw probleem!

Certified McKenzie Clinic

Deze methode wordt gekenmerkt door een actievere betrokkenheid van de patiënt in het genezingsproces. Zelfredzaam zijn is het doel.

Kinderrevalidatie

Alle facetten van de pediatrische kinesitherapie kunnen aan bod komen.

Revalidatie

Revalidatie is gericht op een zo groot mogelijk herstel na een trauma, een operatieve ingreep of een chronische aandoening.