Samenwerking

scholen partners

Wetenschappelijk onderzoek

Lopend onderzoek in onze praktijk ism KULeuven, heb je interesse om mee te helpen laat het ons weten.

 

NEURALE PROCESSEN EN BEWEGING BIJ CHRONISCHE PIJN 

In deze studie gaan we na of een bepaalde hersenactiviteit samenhangt met bewegingspatronen in patiënten met chronische lage rugpijn.  

In het eerste deel van de studie zal de patiënt enkele vragenlijsten invullen en vervolgens een computertaak uitvoeren. Tijdens deze taak wordt een meting van de hersenactiviteit gedaan via een electro-encefalogram (EEG). In het tweede deel van het experiment zal hij/zij eenvoudige bewegingstaken uitvoeren. Het onderzoek zal in totaal ongeveer 90 minuten tijd in beslag nemen. Reiskosten worden vergoed en voor de deelname ontvangt de participant een vergoeding van €10/uur. 

WAAR?: 


PSYCHOLOGISCH INSTITUUT LEUVEN (PSI) 
Tiensestraat 102, 3000 
Leuven 


MEER INFO? 

Juliane Traxler

juliane.traxler@kuleuven.be

Prof. Johan Vlaeyen

Opleiding begeleiding

Kinepraktijk Vandeput werkt met verschillende scholen en universiteiten samen om stagebegeleiding te voorzien. We begeleiden Masterstudenten Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de KULeuven, UHasselt en UAntwerpen.

Alsook diploma-kandidaten in de MDT van het International McKenzie Institute® kunnen bij ons hun clinical placement van 6 weken komen volgen. Studenten office medewerker van campus de Helix zijn bij ons ook steeds welkom.

Bestuursfuncties

W.V.V.K.

De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse  Kinesitherapeuten (W.V.V.K.) is een vzw die werd opgericht in 2004 als onafhankelijke vereniging door en voor kinesitherapeuten. Zij is de vereniging die kinesitherapeuten wil ondersteunen in de uitoefening van het beroep, rekening houdend met wetenschappelijk onderbouwde standpunten. W.V.V.K. fungeert als een aanspreekpunt, een supplementair doorgeefluik en een faciliterend medium voor de verspreiding en implementatie van actuele wetenschappelijke kennis in het werkveld van de kinesitherapie. Via het organiseren van bijscholingen wil de W.V.V.K. de kwaliteit van het kinesitherapeutisch handelen verbeteren. 
David Vandeput en Annelies Stouten hebben een bestuursfunctie binnen de W.V.V.K.
meer informatie: https://www.wvvk.be/

EVV

Het expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is een organisatie die werkt rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. Zij bieden informatie, documentatie, adviezen en ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen. De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Annelies Stouten, werkt in functie van de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten (W.V.V.K.) als partner van het EVV.
meer informatie: https://www.valpreventie.be

Flatten curve policy

Beste patiënten

 

Vanaf 4 mei zullen wij (op advies van de veiligheidsraad en onze beroepsvereniging Axxon) alle behandelingen in de praktijk hervatten. Aangezien het risico op besmetting nog steeds aanwezig is, volgen we de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. We vragen u om onderstaande regels toe te passen, dit voor uw en onze veiligheid.

 

  1. ontsmet uw handen bij het binnenkomen van de praktijk
  2. kom niet te vroeg, maar exact op het uur van uw afspraak
  3. kom alleen
  4. bewaar afstand met andere patiënten
  5. breng zelf een grote handdoek mee
  6. ontsmet uw oefenmateriaal na gebruik
  7. het is aangeraden om zelf ook een mondmasker te dragen

 

We werken met een aangepast uurrooster om drukte in wacht- en oefenzaal te vermijden. 

 

Indien u zelf ziek bent, een zieke partner of kinderen in huis heeft of in aanraking gekomen bent met zieke mensen vragen wij u vriendelijk om ons hierover te informeren en geen risico’s te nemen door naar de praktijk te komen. 

Wij kunnen u dan nog steeds telefonisch of via videoconsult verder helpen.

 

Mocht u nog geen afspraak hebben, gelieve ons te bellen vanaf 29 april.

Telefoonnummer: 089 77 27 27

Indien we niet direct opnemen, spreek uw boodschap met vermelding van naam en telefoonnummer in en wij contacteren u terug.

U kan ook een e-mail sturen naar: info@kinepraktijkvandeput.be.

 

Volg de maatregelen en neem geen risico’s.

Dan zien we ons snel, gezond en wel!


 

Met vriendelijke groeten,

David, Lut, Annelies, Jordy, Julie