Revalidatie

Revalidatie is het proces dat gericht is op het optimaliseren van de levenskwaliteit na een trauma, operatieve ingreep of bij een chronische aandoening. Wij bieden  verschillende vormen van revalidatie aan.

 • MUSCULOSKELTALE REVALIDATIE:
  Zoals bij een whiplash, sportletsel, handletsel, ...
 • PRÉ- EN POSTOPERATIEVE REVALIDATIE:
  Zoals bij een rugoperatie, totale knie-of heupprothese, ...
 • CARDIORESPIRATOIRE REVALIDATIE:
  Zoals bij een infarct, vasculaire claudicatio, COPD, ...
 • NEUROLOGISCHE REVALIDATIE:
  Zoals bij MS, Parkinson, CVA, …
 • CHRONISCHE REVALIDATIE:
  Zoals rugscholing, frozen shoulder, chronische pijn ...

 

De therapeut brengt steeds al jouw gezondheidsklachten in kaart tijdens een uitgebreid vraaggesprek en neemt vervolgens een grondig fysiek onderzoek af. Tijdens de behandeling heeft de therapeut aandacht voor zowel de fysieke als de psychosociale aspecten van de revalidatie. Daarom richt de therapeut zich niet enkel op manuele technieken en oefentherapie ter bevordering van het weefselherstel, maar zal deze ook door middel van coaching en educatie het vertrouwen in bewegen helpen vergroten. 

Elk programma is op maat gemaakt en ingesteld op jouw persoonlijke behoeftes. Steeds wordt er nauw overlegd met de behandelende geneesheer en wordt op gepaste tijd de gemaakte progressie aan deze teruggekoppeld. Wij werken altijd evidence-based. Dit houdt in dat elk programma gebaseerd is op de meest recente richtlijnen uit de wetenschappelijke literatuur.

 

fiets
gewicht

COVID NIEUWS NOVEMBER 2020

Covid nieuws

Beste patiënten,

We beiden onze diensten verder aan, er zijn geen beperkingen voor medische zorgverleners, dit blijft belangrijk voor u ook.

 

Indien u zelf ziek bent, een zieke partner of kinderen in huis heeft of in aanraking gekomen bent met zieke mensen vragen wij u vriendelijk om ons hierover te informeren en geen risico’s te nemen door naar de praktijk te komen. 

Wij kunnen u dan nog steeds telefonisch of via videoconsult verder helpen, voor meer info kijk naar de pagina van "Maak een afspraak".

 

Volg de maatregelen en neem geen risico’s.

Dan zien we ons snel, gezond en wel!


 

Met vriendelijke groeten,

David, Lut, Annelies, Jordy, Laura en Julie